Toiminta-ajatus

Sana kasvu viittaa elimellisen luonnon kehittymistapahtumaan (Nykysuomen sanakirja). Se on jatkuva prosessi, joka voi ihmisillä jumittua tai pirstoutua mm. varhaisten oppimiskokemusten, traumatisoivien tapatumien, kriisien, uupumuksen, ristiriitaisten vaatimusten sekä synnynnäisten tai myöhemmin kehittyneiden neurobiologisten ongelmien vuoksi.

Tehtävänämme on tunnistaa ja tutkia yhdessä asiakkaittemme kanssa heidän voimavarojaan ja kasvumahdollisuuksiaan. Tunnistamme myös niitä tekijöitä, jotka ovat jumittaneet tai vaikeuttaneet luontaista kasvuprosessia. Turvalliseksi koetussa terapiasuhteessa on mahdollisuus uudenlaiseen kontaktiin suhteessa itseen ja omaan ympäristöön. Se mahdollistaa uutta kasvua.

Kasvulle saamme tilaa kun voimme avata itsestämme sen mikä on totta ja meille olemassa. Martti Lindqvist on todennut sen näin: Ihmisen syvimpiä tarpeita on tulla oikein nähdyksi, ei niinkään hyvänä tai pahana vaan ennen kaikkea totena, että joku voisi katsoa minua tarkasti, kuulla minua ja tulla minua kohti. Kaikkein tärkeintä on, että siinä hetkessä voin avata itsestäni sen, mikä on totta ja minulle olemassa. Muuten olen vaarassa kadota – ensiksi muilta ja sitten ehkä myös itseltäni.