Työntekijät

Jussi Nissinen

  • Psykoterapeutti (Valvira)
  • Perhe- ja verkostoterapeutti (VET)
  • Hahmoterapeutti (ET)

Teemat

Elämän kriisit, parisuhdekriisit, uskottomuuskriisit, monisuhteet, työssä jaksaminen, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, seksuaaliset mieltymykset, seksuaaliseen haluun liittyvät kysymykset, lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus, addiktoitunut seksikäyttäytyminen, seksuaalinen kaltoinkohtelu

Työmenetelmät

Hahmoterapia, perhe- ja verkostoterapia, seksuaaliterapia

Työkokemus

 Sosiaaliterapeutti A-klinikalla; psykoterapeutti, kouluttaja ja toiminnanjohtaja Sexpo-säätiössä; sosiaalisihteeri ja pääsihteeri Seta ry:ssä, yksityinen terapiavastaanotto Avoinna kasvuun J&T:ssä; tuki- ja neuvontapalvelut Sinuiksi  hankkeelle; työnohjaustehtäviä työyhteisöille; koulutustehtäviä mm. perheterapiakoulutuksissa, yliopistollisissa keskussairaaloissa ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä koulutustilaisuuksissa.

Tommi P. Pesonen

  • Hahmoterapeutti
  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja
  • Sosiaalikasvattaja
  • Teatteri-ilmaisun ohjaaja

Teemat

Lapset, nuoret, vanhemmuus, itsetuntokysymykset, kontaktivaikeudet, ilmaisutaito, äänityöskentely, esiintymisjännitys, seksuaalisuus, addiktoitunut käyttäytyminen, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen kaltoinkohtelu, työssä jaksaminen, esimiestyö, työyhteisötaidot

Menetelmät

Hahmoterapia, seksuaalineuvonta ja –terapia, äänityöskentely

Työkokemus

Lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja Helsingin kaupungilla; seksuaalineuvoja ja seksuaalikasvattaja Poikien talossa, yksityinen terapiavastaanotto Avoinna kasvuun J&T:ssä; tuki- ja neuvontapalvelut Sinuiksi hankkeelle.