Monipuoliset työmenetelmämme ovat tukenasi | Avoinna kasvuun J&T | Helsinki

Käytämme tarjoamissamme palveluissa monipuolisia työmenetelmiä, joiden avulla pystymme takaamaan sinulle parhaat työkalut kasvuun. Vastaanottomme on Helsingissä, työnohjausta ja koulutusta tarjoamme valtakunnallisesti. Lue alta lisää käyttämistämme menetelmistä.

Lue lisää toiminta-ajatuksestamme

Hahmoterapia

Hahmo- eli gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt – nykyhetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä. Tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Terapian tavoitteena on tiedostaminen, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa ja johtaa kasvuun.

Dialogisuus

Dialogin avulla rakennetaan ymmärrystä maailmasta, itsestä ja toisista. Dialogilla on suomen kielessä myös vastine kuunteleva keskustelu. Dialogisuuteen sisältyvät toisen ehdoton kunnioitus, kuuntelu, herkkyys henkilön koko olemukselle, tietoisuus henkilön erityisistä tarpeista ja henkilön elämän ainutlaatuisuuden hyväksyminen. Dialoginen puhetapa kutsuu ajattelemaan yhdessä. Tällöin ei edellytetä, että ihmiset ovat tai voisivat olla samanlaisia. Tällöin jokaisen ainutlaatuisuus, toisen tuntemattomuus tekee dialogin tarpeelliseksi.

Perhe- ja verkostoterapia

Perheterapiassa pyritään tutkimaan, ymmärtämään ja hoitamaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä haasteita ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheellä tässä yhteydessä tarkoitetaan yhteisöä, joka elää yhdessä ja jossa jäsenten välillä on merkityksellisiä tunneyhteyksiä. Perheterapialla pyritään siihen, että ne ajankohtaisen vuorovaikutusverkon rakenteet, jotka ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriötä ja estävät kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Tämä tapahtuu erityisesti tavoittelemalla perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Verkostoterapiassa ongelmien yhteiseen käsittelyyn kutsutaan mukaan mahdollisimman kattavasti niitä henkilöitä (perheenjäsenet, sukulaiset, ystävät, viranomaiset jne.), joita ongelma koskettaa, ja niitä, jotka ovat vaikuttamassa ongelman olemassaoloon ja sen ratkaisemiseen.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapiassa käsitellään monenlaisia seksuaalisuuteen vaikuttavia tai siihen liittyviä asioita ja ongelmia pääasiassa keskustelemalla aiheeseen perehtyneen terapeutin kanssa. Käynnit voivat olla yksilö- tai parikäyntejä, usein sekä että. Seksuaaliterapiaan voivat hyvin tulla myös henkilöt, joilla ei ole parisuhdetta tai aktiivista seksielämää. 


Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti yksilön omaan seksuaalisuuteen ja auttaa parantamaan hänen elämänlaatuaan. Terapiassa hyödynnetään erilaisia lyhytterapeuttisia viitekehyksiä (mm. ratkaisukeskeinen, narratiivinen, HOT, psykodynaaminen ja hahmoterapia) ja sovelletaan psykoterapeuttisia menetelmiä hyvinkin joustavasti ja asiakkaan tilanteeseen sopivasti. Apuna käytetään kaikenlaisia menetelmiä: valokuvia, piirtämistä, musiikkia, mindfulness- ja rentoutusmenetelmiä ja kehollisia harjoituksia. Seksuaaliterapiaa voi tarjota koulutuksen käynyt seksuaaliterapeutti.

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on tiedon antamista ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Se on luottamuksellista ja yksilöllistä seksuaaliongelmien- ja haasteiden kohtaamista. Koulutuksen saanut seksuaalineuvoja on luotettava kanssakulkija, jonka kanssa ongelmille voidaan yhdessä etsiä ratkaisuja ilman ennakkoluuloja. Neuvontaan voi tulla yksin tai kumppanin kanssa.