Avoinna kasvuun J&T terapeuttien asiantuntemus käytössäsi Helsingissä

Avoinna kasvuun J&T:n toiminta perustuu toisten ja itsen kunnioittamiseen, tarkkaan kuunteluun, dialogiin ja avoimeen oppimisprosessiin. Yrityksessämme työskentelee kaksi terapeuttia, ja toimimme Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla. 

Lue lisää asiantuntemuksestamme

Jussi Nissinen

  • Psykoterapeutti (Valvira)

  • Perhe- ja verkostoterapeutti (VET)

  • Hahmoterapeutti (ET)

Teemat

Elämän kriisit, parisuhdekriisit, uskottomuuskriisit, monisuhteet, työssä jaksaminen, seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus, seksuaaliset mieltymykset, seksuaaliseen haluun liittyvät kysymykset, lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus, addiktoitunut seksikäyttäytyminen, seksuaalinen kaltoinkohtelu

Työmuodot

Koulutus ja konsultaatio seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen sekä seksuaaliterapiaan ja -neuvontaan liittyen.

Työkokemus
Sosiaaliterapeutti A-klinikalla; sosiaalisihteeri ja pääsihteeri Seta ry:ssä; psykoterapeutti, kouluttaja ja toiminnanjohtaja Sexpo-säätiössä; yksityinen terapiavastaanotto Avoinna kasvuun J&T:ssä; tuki- ja neuvontapalvelut Sinuiksi-hankkeelle; koulutustehtäviä mm. terapiakoulutuksissa, yliopistollisissa keskussairaaloissa ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä koulutustilaisuuksissa; työnohjaustehtäviä sosiaali- ja terveysalan työntekijöille ja työyhteisöille.

Tommi P. Pesonen

  • Hahmoterapeutti

  • Auktorisoitu seksuaalineuvoja

  • Sosiaalikasvattaja

  • Teatteri-ilmaisun ohjaaja

Teemat
Lapset, nuoret, vanhemmuus, itsetuntokysymykset, kontaktivaikeudet, ilmaisutaito, äänityöskentely, esiintymisjännitys, seksuaalisuus, addiktoitunut seksikäyttäytyminen, seksuaali- ja sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen kaltoinkohtelu, työssä jaksaminen, esimiestyö, työyhteisötaidot

Työmuodot

Hahmoterapia, seksuaalineuvonta ja -terapia, äänityöskentely

Työkokemus
Lastentarhanopettaja ja päiväkodin johtaja Helsingin kaupungilla; tuki- ja neuvontapalvelut Sinuiksi-hankkeelle; seksuaalineuvoja ja seksuaaliväkivaltatyön vastaava työntekijä Helsingin Poikien talossa; yksityinen terapiavastaanotto Avoinna kasvuun J&T:ssä.